Resumo Diario

Numero Tipoloxia
37 Asistencia Sanitaria
15 Requeremento de Forzas de Seguridade
4 Incidencia Circulación
3 Animais soltos
2 Ac.Estr. sen Feridos/Mortos
2 OUTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipoloxia
90 Asistencia Sanitaria
39 Animais soltos
35 Requeremento de Forzas de Seguridade
34 Operativos de A.V.P.C.
20 Incidencia Circulación
15 Ac.Estr. sen Feridos/Mortos
4 Praias (Apertura Praias)
4 Salvamento/Rescate
2 Verquidos
74 OUTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipoloxia
54 Asistencia Sanitaria
36 Requeremento de Forzas de Seguridade
23 Animais soltos
22 Incidencia Circulación
13 Ac.Estr. sen Feridos/Mortos
4 Operativos de A.V.P.C.
4 Información Xeral
1 Salvamento/Rescate
34 OUTRAS INCIDENCIAS
A CORUÑA
 • 2
 • 3
BERGANTIÑOS
 • 1
BETANZOS
 • 1
FERROL
 • 2
 • 1
FISTERRA
 • 1
NOIA
 • 1
O SAR
 • 1
ORDES
 • 1
ORTEGAL
 • 1
SANTIAGO
 • 1
 • 2
XALLAS
 • 1
A CORUÑA
 • 1
 • 2
 • 14
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
ARZÚA
 • 1
 • 1
 • 4
 • 1
 • 4
BARBANZA
 • 3
 • 1
 • 1
BERGANTIÑOS
 • 1
 • 2
 • 6
BETANZOS
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
EUME
 • 1
 • 1
 • 1
FERROL
 • 1
 • 7
 • 3
 • 4
 • 1
 • 1
FISTERRA
 • 1
 • 1
 • 1
MUROS
 • 1
 • 1
 • 1
NOIA
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
O SAR
 • 1
 • 1
 • 1
ORDES
 • 1
 • 1
 • 3
 • 2
SANTIAGO
 • 3
 • 5
 • 1
 • 7
 • 1
TERRA DE MELIDE
 • 1
 • 1
TERRA DE SONEIRA
 • 2
 • 1
 • 1
XALLAS
 • 1
 • 1
A CORUÑA
 • 2
 • 1
 • 7
 • 5
 • 1
 • 3
 • 10
ARZÚA
 • 1
 • 1
BARBANZA
 • 1
 • 2
 • 1
BERGANTIÑOS
 • 1
 • 3
 • 1
BETANZOS
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
EUME
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
FERROL
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
FISTERRA
 • 1
MUROS
 • 1
NOIA
 • 1
O SAR
 • 1
ORDES
 • 1
 • 1
SANTIAGO
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 5
 • 3
TERRA DE MELIDE
 • 1
 • 1
TERRA DE SONEIRA
 • 1
A ULLOA
 • 1
CHANTADA
 • 1
LUGO
 • 4
 • 1
OS ANCARES
 • 1
 • 1
QUIROGA
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 1
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 2
 • 2
A MARIÑA ORIENTAL
 • 3
 • 1
A ULLOA
 • 1
CHANTADA
 • 1
LUGO
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
OS ANCARES
 • 1
QUIROGA
 • 1
SARRIA
 • 1
TERRA CHÁ
 • 1
 • 3
 • 3
TERRA DE LEMOS
 • 3
 • 1
 • 2
A FONSAGRADA
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 1
A MARIÑA ORIENTAL
 • 1
 • 1
A ULLOA
 • 1
CHANTADA
 • 1
 • 2
LUGO
 • 1
 • 3
 • 2
MEIRA
 • 1
OS ANCARES
 • 1
TERRA CHÁ
 • 1
 • 1
TERRA DE LEMOS
 • 1
 • 1
O CARBALLIÑO
 • 1
 • 1
O RIBEIRO
 • 2
OURENSE
 • 2
 • 2
TERRA DE TRIVES
 • 1
VIANA
 • 1
A LIMIA
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
ALLARIZ-MACEDA
 • 1
BAIXA LIMIA
 • 1
O RIBEIRO
 • 1
 • 1
OURENSE
 • 3
 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 3
TERRA DE CALDELAS
 • 1
 • 1
TERRA DE CELANOVA
 • 1
VALDEORRAS
 • 1
 • 2
 • 1
VERÍN
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
VIANA
 • 2
 • 1
A LIMIA
 • 1
 • 2
BAIXA LIMIA
 • 1
O CARBALLIÑO
 • 1
O RIBEIRO
 • 1
OURENSE
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
TERRA DE CELANOVA
 • 1
VERÍN
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
VIANA
 • 1
A PARADANTA
 • 1
DEZA
 • 2
 • 1
 • 1
O BAIXO MIÑO
 • 2
O CONDADO
 • 2
O MORRAZO
 • 1
O SALNÉS
 • 1
PONTEVEDRA
 • 3
VIGO
 • 7
 • 2
 • 1
CALDAS
 • 2
 • 1
 • 4
 • 1
DEZA
 • 4
 • 1
 • 1
O BAIXO MIÑO
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
O CONDADO
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
O MORRAZO
 • 1
 • 3
 • 1
 • 2
 • 1
O SALNÉS
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
PONTEVEDRA
 • 3
 • 5
 • 2
 • 2
 • 7
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1
 • 2
VIGO
 • 2
 • 4
 • 18
 • 1
 • 5
 • 7
 • 5
 • 1
A PARADANTA
 • 1
 • 1
CALDAS
 • 2
 • 1
 • 1
DEZA
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
O BAIXO MIÑO
 • 2
 • 1
 • 1
O CONDADO
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
O MORRAZO
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
O SALNÉS
 • 1
 • 1
 • 1
PONTEVEDRA
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 2
 • 1
VIGO
 • 1
 • 3
 • 12
 • 2
 • 6