Resumo Diario

Numero Tipoloxia
28 Asistencia Sanitaria
9 Incidencia Circulación
8 Requeremento de Forzas de Seguridade
3 Ac.Estr. sen Feridos/Mortos
1 Animais soltos
13 OUTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipoloxia
82 Asistencia Sanitaria
47 Incidencia Circulación
37 Requeremento de Forzas de Seguridade
35 Operativos de A.V.P.C.
26 Animais soltos
18 Ac.Estr. sen Feridos/Mortos
2 Información Xeral
1 Verquidos
223 OUTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipoloxia
38 Asistencia Sanitaria
22 Requeremento de Forzas de Seguridade
20 Ac.Estr. sen Feridos/Mortos
19 Incidencia Circulación
12 Animais soltos
1 Salvamento/Rescate
1 Operativos de A.V.P.C.
47 OUTRAS INCIDENCIAS
A CORUÑA
 • 7
 • 2
BARBANZA
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
BETANZOS
 • 1
MUROS
 • 1
NOIA
 • 1
ORDES
 • 1
SANTIAGO
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
A CORUÑA
 • 3
 • 2
 • 13
 • 2
 • 2
 • 29
 • 4
ARZÚA
 • 1
 • 6
BARBANZA
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 4
 • 1
BERGANTIÑOS
 • 2
 • 2
 • 3
BETANZOS
 • 2
 • 1
 • 1
 • 8
 • 3
EUME
 • 3
 • 1
FERROL
 • 4
 • 1
 • 9
 • 4
 • 1
 • 12
 • 1
FISTERRA
 • 2
NOIA
 • 1
 • 1
 • 1
 • 7
 • 1
O SAR
 • 2
 • 1
 • 1
ORDES
 • 1
 • 8
ORTEGAL
 • 1
 • 2
 • 2
SANTIAGO
 • 2
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 22
 • 2
TERRA DE MELIDE
 • 2
 • 3
TERRA DE SONEIRA
 • 2
 • 3
XALLAS
 • 1
 • 1
A CORUÑA
 • 2
 • 5
 • 2
 • 2
 • 5
ARZÚA
 • 1
BARBANZA
 • 1
 • 1
 • 1
BERGANTIÑOS
 • 1
BETANZOS
 • 2
 • 2
EUME
 • 1
 • 1
FERROL
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
NOIA
 • 1
 • 2
O SAR
 • 1
ORTEGAL
 • 1
SANTIAGO
 • 3
 • 3
 • 4
 • 1
TERRA DE MELIDE
 • 2
TERRA DE SONEIRA
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 1
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 1
 • 1
LUGO
 • 1
 • 1
OS ANCARES
 • 1
A FONSAGRADA
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 2
 • 3
 • 2
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 5
 • 2
A MARIÑA ORIENTAL
 • 1
 • 4
A ULLOA
 • 1
 • 1
 • 2
CHANTADA
 • 1
LUGO
 • 1
 • 5
 • 3
 • 1
 • 3
 • 5
 • 1
OS ANCARES
 • 1
 • 1
QUIROGA
 • 1
SARRIA
 • 1
TERRA CHÁ
 • 1
 • 1
 • 3
 • 2
 • 1
 • 9
TERRA DE LEMOS
 • 3
 • 1
A FONSAGRADA
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 1
 • 2
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 1
A MARIÑA ORIENTAL
 • 1
CHANTADA
 • 1
LUGO
 • 3
 • 2
 • 4
 • 1
MEIRA
 • 1
OS ANCARES
 • 1
SARRIA
 • 1
TERRA CHÁ
 • 1
 • 1
TERRA DE LEMOS
 • 1
 • 1
BAIXA LIMIA
 • 1
O CARBALLIÑO
 • 2
 • 1
O RIBEIRO
 • 3
OURENSE
 • 2
 • 4
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
TERRA DE CALDELAS
 • 1
TERRA DE CELANOVA
 • 1
 • 3
 • 1
VALDEORRAS
 • 1
VERÍN
 • 1
VIANA
 • 1
 • 8
A LIMIA
 • 1
ALLARIZ-MACEDA
 • 1
O CARBALLIÑO
 • 1
O RIBEIRO
 • 1
 • 2
OURENSE
 • 1
 • 3
 • 1
TERRA DE CELANOVA
 • 1
 • 1
VALDEORRAS
 • 1
VIANA
 • 2
CALDAS
 • 1
DEZA
 • 1
 • 1
O BAIXO MIÑO
 • 2
 • 1
 • 1
O CONDADO
 • 1
O MORRAZO
 • 1
 • 1
O SALNÉS
 • 2
PONTEVEDRA
 • 2
 • 1
VIGO
 • 9
 • 2
 • 1
CALDAS
 • 1
 • 3
 • 2
DEZA
 • 2
 • 1
 • 1
 • 9
O BAIXO MIÑO
 • 1
 • 2
O CONDADO
 • 6
 • 1
O MORRAZO
 • 1
 • 2
 • 2
 • 4
 • 2
 • 5
 • 1
O SALNÉS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 11
PONTEVEDRA
 • 10
 • 6
 • 1
 • 10
 • 1
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1
 • 3
 • 1
 • 9
VIGO
 • 3
 • 3
 • 9
 • 4
 • 2
 • 18
 • 11
CALDAS
 • 2
DEZA
 • 1
 • 3
O BAIXO MIÑO
 • 1
O CONDADO
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
O MORRAZO
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
O SALNÉS
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
PONTEVEDRA
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 4
VIGO
 • 1
 • 15
 • 1
 • 5
 • 6